Datum:                   18 april 2018

                                                                                                         Tijdstip:                 19.30 uur koffie klaar

                                                                                                         Aanvang:               20.00 uur

Plaats:                   De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen

AGENDA:

 1.  Opening
 2.  Mededelingen
 3.  Notulen J.A.L. van 17 april 2017
 4.  Ingekomen stukken
 5.  Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
 6.  Financiële jaarverslagen: Bestuur en Jeugdbestuur
 7.  Verslag kascontrole commissie (mevr. A. van den Hof-Metselaar, dhr. Van Eck en dhr. L. Slingenberg )
 8.  Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 9.  Begroting

PAUZE

 1. Evaluatie van de verschillende beleidsplannen (Beleidscommissie)
 2. Beleidsplan 2016 – 2019
 3. Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar: Jedidja Kappers en Dick Groote

Toetredend: Annemieke Knol

 1. Jubilea en onderscheidingen
 2. Behandelen van de ingediende rondvragen
 3. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en verder praten!