Tekort aan vrijwilligers

Helaas hebben we momenteel een groot tekort aan vrijwilligers en zijn we dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen de vereniging draaiende te houden.

Voorzitter

We zijn al een aantal jaren op zoek naar een nieuwe voorzitter.

  • bekend is met een vereniging, bij voorkeur een sportvereniging;
  • zich kan vinden in de visie van de cgv Olympia en akkoord gaat met het huidige beleid;
  • bereid is om in commissies zitting te nemen;
  • in staat is om leiding te geven aan het bestuur en eventueel bereid is om een aantal taken binnen het bestuur uit te voeren;
  • enthousiasmerend is.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Adrie Verhage. Eerst meedraaien als bestuurslid behoort ook tot de mogelijkheden!

2e penningmeester

De 1e penningmeester wordt ondersteund door de 2e penningmeester. De tijdsinvestering is ongeveer 1 avond per week. Wil je meer weten neem dan contact op met de penningmeester Manon van der Weide.

Secretaris

De Secretaris is het contactpersoon van de vereniging. Alle mailtjes of telefoontjes komen hier als eerste binnen, als ook de post voor de vereniging. De secretaris maakt de agenda voor de vergaderingen en regelt kleine dingen zoals zaalaanvragen voor vergaderingen.

Redactie leden

De redactie gaat weer starten met het schrijven van een presentatiegids en we zijn op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Vind je het leuk om verhalen te schrijven en mee te werken aan de nieuwsbrief en presentatiegids. Neem dan contact op met Kimberly van Slochteren.

Juryleden

Helaas hebben we een tekort aan juryleden en vragen we dringend ouders om een jurycursus te doen. Wanneer het wedstrijdseizoen weer begint moeten we, als we deelnemers hebben, ook juryleden leveren. Wanneer we niet genoeg juryleden hebben kan dat consequenties hebben voor deelname aan wedstrijden.

De cursus wordt online aangeboden en kost ongeveer 10 avonden van 1,5 uur. De kosten van de cursus worden betaald door de bond. Wil je meer weten neem dan contact op met Nelleke van der Zwaard.

Alle contactgegevens vind je hier.

Wanneer je 1 van deze vrijwilligers functies vervult, hoef je geen contributie te betalen voor één les van Olympia!