Gymnastiek

De groepen bij Olympia zijn ingedeeld op leeftijd. Na de peutergym kunnen kinderen doorstromen naar de kleutergymnastiek.

Kleutergymnastiek
Tijdens de lessen kleutergymnastiek worden erg veel bewegingsvormen aangeboden, om de kinderen zo breed mogelijk te ontwikkelen, zodat ze “opgevoed” worden in de sportwereld. Naast de basisbewegingsvormen van balanceren, rollen en duikelen, klimmen en klauteren, springen, schommelen en zwaaien; bieden we ook tikspelen aan, allerlei vormen van spelen met de bal, mikken, en bewegen op muziek (ook zangspelen). Alles met de bedoeling een zo breed mogelijk pakket aan te bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Gymnastiek vanaf 6 jaar
Na de kleutergymnastiek stromen de kinderen door naar de leeftijdsgroepen 6 – 7 jaar en daarna naar 8 – 9 jaar. Vooral in de groep van 6 en 7- jarigen spreken we van gymnastiek en dan bedoelen we dat de kinderen daar algemene lichaamsoefeningen krijgen:

  • ze gaan zwaaien aan touwen, ringen en trapeze
  • ze balanceren op banken, balk en andere materialen
  • ze springen over banken, matten en springtoestellen en over elkaar
  • ze leren over de kop te gaan: rollen en duikelen
  • en er worden ook spellen gedaan.

De bedoeling is dat de kinderen handig en behendig worden.

Gymmieturnen
Bij de leeftijdsgroep van 6 – 9 jaar wordt er ook geoefend voor het Gymmieturnen. Gymmies zijn een soort flippo’s die je krijgt als je een bepaalde oefening goed hebt uitgevoerd. Er horen ook bewaarmapjes bij, waarin je de behaalde gymmies in hoesjes kunt bewaren. Twee keer per jaar biedt Olympia de kinderen de kans om voor de gymmies te scoren tijdens een Gymmiescoredag. Het werken met gymmies leert de kinderen op een leuke manier hun mogelijkheden te vergroten.

Komen de kinderen in een oudere groep dan worden de lessen meer turngericht gegeven. Kijk voor meer bij turnen

Bekijk het lesrooster voor de verschillende gymzalen waar de lessen worden gegeven voor diverse leeftijdsgroepen.