Klachten commissie

Wanneer leden een klacht hebben over de vereniging of personen in de vereniging moeten ze ergens met deze klacht terecht kunnen. Daarom kennen we binnen Olympia een geschillen/klachtencommissie. Het bestuur heeft een reglement opgesteld waarin de procedures zijn vastgelegd. De Geschil-/klachtenregeling is op te vragen bij het secretariaat van Olympia.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende 3 personen die zijn voorgedragen door het bestuur en de overige kaderleden.

De commissie bestaat uit:
Anita Sol, (bedrijfsjurist)
Hans de Lang (directeur Stichting Sport Drenthe)
Steven Kroesbergen (advocaat en voorzitter van de commissie)

De procedure is als volgt:
Een klacht wordt bij het secretariaat ingediend en in eerste instantie zal door het bestuur bekeken worden of zij deze kan afhandelen. Mocht dat om welke reden dan ook niet lukken, dan wordt de klacht doorgegeven aan de Geschil-/klachtencommissie. Deze zal dan de procedure overnemen en binnen de gestelde termijn met een uitspraak komen. De uitspraak van de commissie is bindend.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot het bestuur.