Contributie Basisgroepen (met ingang van 2de kwartaal 2016)

Gym/jazz leden tot 8 jaar (45 min.) € 22,25 per kwartaal (ook peuter- en kleutergym)
Gym/jazz leden vanaf 8 tot 16 jaar (60 min.) € 28,00 per kwartaal
Gym leden van 8 tot 16 jaar (90 min.) € 39,50 per kwartaal
Leden van 16 jaar en ouder (45 min.) € 24,80 per kwartaal
Leden van 16 jaar en ouder (60 min.) € 31,00 per kwartaal
Leden van 16 jaar en ouder (90 min.) € 43,40 per kwartaal
Clubextra € 32,00 per kwartaal
55+ groep € 24,80 per kwartaal

 

   Extra groepen

Selectie gym tot 8 jaar (75 min.) € 25,00 per kwartaal + basisgroep € 22,25
Selectie gym vanaf 8 tot 16 jaar (120 min.) € 40,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00 / € 39,50
Selectie gym 16 jaar en ouder (120 min.) € 43,60 per kwartaal + basisgroep € 31,00 / € 43,40
Selectie jazz vanaf 8 tot 16 jaar (90 min.) € 30,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00
Selectie jazz 16 jaar en ouder (90 min.) € 32,70 per kwartaal + basisgroep € 31,00
Combinatie van 2 basisgroepen t/m 8 jaar (45 min.) € 15,00 per kwartaal + basisgroep € 22,25
Combinatie van 2 basisgroepen vanaf 8 tot 16 jr. (60 min.) € 21,50 per kwartaal + basisgroep € 28,00
Combinatie van 2 basisgroepen vanaf 16 jr. (60 min.) € 23,30 per kwartaal + basisgroep € 31,00
B-selectie vanaf 8 tot 16 jr. (75 min.) € 25,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00
B-selectie 16 jaar en ouder (75 min.) € 27,25 per kwartaal + basisgroep € 31,00 / € 43,40
Selectie Heren vanaf 8 tot 16 jr. (120 min) € 30,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00 / € 39,50
Selectie Heren 16 jaar en ouder (120 min) € 32,70 per kwartaal + basisgroep € 31,00 / € 43,40

 

Eénmalige inschrijfkosten € 2,50
Derde kind uit een gezin 25% korting.

  • DE CONTRIBUTIE WORDT VIA AUTOMATISCHE INCASSO GEÏND
  • De contributie zal in de 1ste maand van het betreffende kwartaal worden geïnd. (Bij betaling via internet bankieren wordt dit niet bij elke bank vermeld!)
  • Bankrekening ING BANK : NL34 INGB 0670 7150 26  t.n.v. Olympia.
  • Als men niet per automatische incasso betaalt zijn wij genoodzaakt om € 2,50 in rekening te brengen, dit in verband met bankkosten.

Voor vragen over de contributie (inning, betalingen e.d.) kunt u zich wenden tot Michiel de Groote tel. 0528-36 11 73 of 06-21 21 55 67 of per e-mail: contributie@olympiahoogeveen.nl

Inschrijfgelden
Voor een aantal activiteiten, waaronder de wedstrijden, moet inschrijfgeld worden betaald.
Voor het grootste deel komt dit voor rekening van Olympia.

 

 

   De leden betalen de volgende bijdragen:

Voor een activiteit van Olympia € 1,50
RWS A- en RWS B-wedstrijden € 5,00    RWS-C wedstrijden  € 4,00
Jongens- en herenwedstrijden € 5,00
Gymmiescore-middag € 3,50
Deelname Jazzdans activiteit Dans2demo € 1,25 per dans
regio: € 1,00 (1 of 2 dansen), € 2,00 (3 of 4 dansen), € 3,00 (5 of meer dansen)
Groepsspringen
€ 2,50
 Toestelwedstrijden regio € 1,75