Turnen
Voor de jongere kinderen worden er gymnastiekvormen gegeven in de lessen. Kijk voor meer informatie onder gymnastiek. Komen de kinderen in een oudere groep dan worden de lessen meer turngericht gegeven. Er wordt nu specifieker aan de turntoestellen gewerkt.
Voor de meisjes betekent dat: sprong, brug ongelijk, balk, lange mat (vloer), ringenzwaaien en minitramp en voor de jongens: brug, rekstok, lange mat (vloer), sprong, ringenzwaaien, ringen stil, voltigeren en minitramp. Veel van deze kinderen doen mee aan wedstrijden. Toch zijn er in deze leeftijdsgroepen ook veel jongens en meisjes, die het deelnemen aan wedstrijden niet (meer) leuk vinden. De leiding probeert dan voor hen ook weer algemene gymnastiekvormen aan te bieden. Deze vormen worden ook aangeboden aan de damesgroep 30+.

Selecties
Voor de meer getalenteerde jongens en meisjes heeft Olympia enkele selecties: een selectie voor jongens en meisjes van 6 – 9 jaar en een A-selectie voor de oudere leeftijdsgroepen. Voor deze selecties word je op grond van talent, prestaties en inzet uitgenodigd.

Daarnaast kennen we ook een “B-selectie”. We noemen dit een selectie, maar dat is het eigenlijk niet. Hier mag iedereen vanaf 9 jaar naar toe, die turnen leuk vindt en extra wil oefenen.

Bekijk het lesrooster voor de verschillende gymzalen waar de lessen worden gegeven voor diverse leeftijdsgroepen.