Normen en waarden
Voor het handelen binnen Olympia hechten we groot belang aan de volgende punten:

  • We tonen wederzijds respect en een open oog en oor voor de ideeën en wensen van anderen.
  • We zoeken binnen Olympia naar overeenkomsten in plaats van verschillen.
  • We willen op een opbouwende manier met elkaar discussiëren en niet star vasthouden aan ingenomen standpunten.
  • Saamhorigheid, plezier in het samen (laten) bewegen en waarden zoals betrokkenheid, naastenliefde, ‘erbij horen’ en fair play zijn sterk richtinggevend voor Olympia.

Solidariteit
De Christelijke Gymnastiekvereniging OLYMPIA stelt:
“Een voor allen en allen voor een”, waarbij gesteld mag worden, dat alle leden gelijke rechten en plichten hebben. Daarom hebben we naast het turn uur voor de selectieleden ook een extra turnuur voor alle leden die naast het gewone lesuur vaker willen turnen. Voor de jongere leden met een motorische achterstand hebben we de afdeling Club Extra.

Afspraken

 • Er wordt voor gezorgd dat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht afkomst, levensovertuiging, leeftijd, talent en prestatieniveau.
 • Bij deze sportieve ontmoetingen wordt niemand uitgesloten en kunnen de deelnemers hun persoonlijke prestatieniveau laten zien.
 • Het plezier in presteren op eigen niveau staat voorop.
 • Naast het gymnastisch bewegingsaanbod biedt Olympia ook andere activiteiten met een samenbindend aan de leden aan. Zo worden er door ons Jeugdbestuur allerlei nevenactiviteiten voor jong en oud georganiseerd.
 • Solidariteit houdt in dat we samen er de schouders onder zetten. Dus zullen we regelmatig een beroep doen, voor kleine werkzaamheden (toestellen klaarzetten, telcommissie bij wedstrijden, vervoer, verzorging bij activiteiten, etc .), op de leden en de ouders van leden.