Bij Olympia vinden we  dat ieder lid er recht op heeft om onbezorgd en veilig te kunnen sporten.

Een veilig gevoel krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, trainer, coach, vrijwillig kaderlid of jurylid is. Je sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt.

We spreken van een pedagogisch sportklimaat: een plek waar iedereen met plezier kan sporten en alle kansen krijgt om zich op zijn/haar eigen niveau te kunnen ontwikkelen.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag die een gevaar zijn voor een Veilig Sportklimaat zoals

  • Seksuele intimidatie en misbruik
  • Intimidatie zoals onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, bang maken, machtsmisbruik
  • Discriminatie
  • Pesten en uitsluiten
  • Agressie en geweld

Binnen Olympia is er een Vertrouwenscontactpersoon bij wie men terecht kan wanneer er grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, plaatsvindt. Haar naam is Hester Kaal en zij is te bereiken via de mail: hesterkaal@olympiahoogeveen.nl