Olympia organiseert jaarlijks een aantal wedstrijden/activiteiten:

 • Onderlinge wedstrijden in de Turnhal in december (hele dag)
 • Toestelwedstrijden in de Turnhal eind seizoen (halve dag)
 • 2 Gymmie-scoredagen ( een morgen en een middag)
 • Springwedstrijden in het Activum (hele dag)
 • Een wedstrijd voor de regio Drenthe (hele dag) en soms twee.

Deze wedstrijden worden georganiseerd door verschillende commissies bestaande uit de leiding en het bestuur.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat dit een grote belasting is voor bestuur en leiding naast alle andere dingen die we moeten regelen. Daarom willen we een wedstrijdcommissie gaan vormen.

Taakomschrijving

Doel: het organiseren aan de hand van een draaiboek van wedstrijden voor de eigen vereniging en voor de regio Drenthe.

Samenstelling: 1 leiding – samenroeper en voorzitter. Per toerbeurt.

4 of 5 ouders

De belangrijkste taken :

 1. Catering
  1. Afspraken maken met de kantinebeheerders
  2. Regelen rondbrengen koffie/thee/fris
 2. Telcommissie
  1. Bemensing commissie regelen
 3. Toestellen
  1. Transport regelen met Roland v.d. Molen
  2. Bemensing 
  3. Opzetten en afbreken toestellen regelen
 4. Schoonmaak
  1. Na afloop zaal en kleedkamers op laten ruimen

Het is niet de bedoeling dat een wedstrijdcommissie dit allemaal zelf uitvoert, maar dat ze de vrijwilligers, die zich opgeven via het inschrijfbriefje van de deelnemers, indelen en aansturen.

Hoeveel tijd kost dat?

 • Ongeveer 3 weken van te voren komt de commissie bij elkaar om de taken te verdelen – 2 uur
 • Thuis: taken uitvoeren = 1 uur
 • Avond voor de wedstrijd – 2 uur
 • Dag van de wedstrijd – hele dag
 • 2 weken na de wedstrijd: evaluatie – 1 uur

Inwerken

Tijdens dit seizoen meelopen met de al bestaande commissies. 

Lijkt het je wat of wil je meer informatie? 

Bel met Adrie Verhage, tel. 0528 266578