De eerste wedstrijd hebben we achter de rug. Blij dat we weer wedstrijden mogen houden! Er zijn met ingang van dit seizoen enkele grote wijzigingen in het wedstrijdsysteem ingevoerd door de KNGU.

Leeftijdsindeling

Voor de wedstrijden onderscheiden we nu drie groepen:

  1. De onderbouw in de leeftijd van 7 – 9 jaar.
    Voor deze groep worden geen wedstrijden georganiseerd, maar daar komen meetmomenten voor in de plaats. Omdat dit erg veel lijkt op het Gymmie- score-systeem hebben we besloten om daar dit seizoen niet aan mee te doen.
  1. De middenbouw in de leeftijd van 10 – 12 jaar.
    Deze pupillen turnen in teamverband met een teamuitslag. Een team bestaat uit 4 – 6 deelneemsters en voor de teamuitslag tellen per toestel de beste drie cijfers. Het gaat in deze leeftijdsgroep vooral om het plezier in het turnen. En verder is het bedoeling om een basis te leggen voor de volgende fase in hun turnontwikkeling. Het pedagogisch klimaat is hier het belangrijkste. Kinderen moeten zich veilig voelen, ook in het presteren. Bij dit alles hoort dan dat er voor alle deelneemsters een medaille is, waarbij alleen de kleur van het lint verschillend is. Naast de medailles zijn er ook diploma’s voor iedereen. Aan de andere kant wil men ook tegemoet komen aan het feit dat er ook turnsters bij zijn die wat meer kunnen dan hun leeftijdsgenoten. Voor die turnsters die over twee wedstrijden hoog eindigen is er de gelegenheid om nog een individuele meerkamp te turnen.
  1. De bovenbouw van 13 jaar en ouder.
    In de bovenbouw kennen we een onderscheid in jeugd 13 en 14 jarigen, junioren 15, 16 en 17 jarigen en senioren vanaf 18 jaar. Ook hier turnen we in teams maar tegelijk is er ook een individuele meerkamp. Er zijn prijzen voor de drie beste teams per wedstrijd en er zijn prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 individueel. Deze turnsters kunnen zich ook plaatsen voor de Provinciale Kampioenschappen en voor de toestelfinale.

Oefenstof

De tweede grote wijziging betreft de oefenstof.

Voor de onderbouw zijn dat meetmomenten, die erg veel lijken op de oefeningen bij het Gymmieturnen. Hier hoef je niet in één keer alles perfect uit te voeren. Lukt het niet dan probeer je het nog een keer en nog een keer……..

De verandering voor de middenbouw is het grootst. Hadden we hier altijd voorgeschreven oefenstof, die precies zo uitgevoerd moest worden als er op papier stond, nu turnen de pupillen vrije oefenstof. Ze mogen zelf een oefening samenstellen. Uiteraard doen ze dat samen met hun train(st)er. Zo kan iedereen zijn sterke punten laten zien en de dingen die je niet zo goed kan, die zet je niet in je oefening. 

Er wordt hier gewerkt in 7 niveaus. In de regio Drenthe turnen we in niveau 4 tot niveau 7.

Bij de onderlinge wedstrijden van Olympia hebben we gemerkt dat niveau 7 nog best wel lastig is voor een aantal turnsters en daarom hebben we zelf ook niveau 8 gemaakt. Andere verenigingen in Drenthe hebben zich daarbij aangesloten. Naar onze mening doet dit nog meer recht aan de gedachte dat iedereen op het eigen niveau mee moet kunnen doen.

De oefenstof voor de bovenbouw is gelijk gebleven. Die zal volgend seizoen wel weer iets veranderen, want dat gebeurt altijd een jaar na de Olympische Spelen.

We hopen dat door deze wijzigingen de turnsters met nog meer plezier aan de wedstrijden zullen meedoen.