Agenda van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL), die wordt gehouden op woensdagavond 20 april 2022 in de Vredenhorst te Hoogeveen.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING C.G.V. OLYMPIA

Datum:           20 april 2022

Tijdstip:         19.30 uur koffie klaar

Aanvang:       20.00 uur

Plaats:             Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Notulen van 22 september 2021
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
 6. Financiële jaarverslagen: Bestuur, Redactie, Jeugdbestuur
 7. Verslag kascontrole commissie (Dhr. N. vd Geest en dhr. J. Pranger)
 8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 9. Contributie-inning via All United
 10. Bestuursverkiezingen:

Aftredend en niet herkiesbaar: Manon vd Weide

Aftredend en herkiesbaar: Marjoleine Kruizinga

 1. Jubilea en onderscheidingen
 2. Behandelen van de ingediende rondvragen
 3. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en verder praten!