REDACTIE

Naam Mail adres Telefoon
Voorzitter VACANT
Notuliste Rachel van Huizen 0528-27 92 21
Lay-out Michel de Groot 0528-22 17 04
Algemeen lid Monique Pekel 0528-27 44 83

E-mail redactie:  redactie@olympiahoogeveen.nl