De wedstrijden vinden plaats in de Turnhal, Vermeerstraat 21 te Hoogeveen.

Morgenwedstrijden:

8.15 uur          zaal open

8.25 uur          opmars + opening

8.35 uur          warming-up

8.45 uur         aanvang morgenwedstrijden

11.30 uur        einde morgenwedstrijden

11.45 uur        prijsuitreiking en sluiting morgenwedstrijden

12.00 uur        vertrek deelneemsters morgenwedstrijden

Jongens niveau 14, 15
Meisjes pupil 1 D2, D3, D4 enD5
Meisjes pupil 2 D2, D3, D4 en D5
Meisjes jeugd 1 D2, D3, D4 en D5

Middagwedstrijden:

13.00 uur        zaal open

13.10 uur        warming-up

13.20 uur        zitten bij het eerste toestel en opening middagwedstrijden

13.30 uur        aanvang middagwedstrijden

15.30 uur        alle deelnemers met medaille van de ochtend aanwezig

16.00 uur        einde middagwedstrijden

16.15 uur        prijsuitreiking middagwedstrijden

16.30 uur        uitreiking Zilveren Brug en sluiting

16.45 uur        deelnemers naar huis

Meisjes instap D1 en D2
Dames jeugd 2 E, G, H
Dames junior D, E, F, G, H
Dames senior C, D, E, F, G
Jongens niveau 9, 11, 12, 13