Datum:            19 april 2023

                                  Tijdstip:          19.30 uur koffie klaar

                                  Aanvang:        20.00 uur

Plaats:              De Vredenhorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Notulen van 20 april 2022
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
 6. Financiële jaarverslagen: Bestuur, Redactie, Jeugdbestuur
 7. Verslag kascontrole commissie (mevr. N. v.d. Geest en mevr. F. Hersevoort)
 8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 9. Deelname wedstrijden op zondag
 10. Bestuursverkiezingen:

Aftredend en niet herkiesbaar: Manon v.d. Weide

Aftredend en niet herkiesbaar: Linda de Vries

 1. Jubilea en onderscheidingen
 2. Behandelen van de ingediende rondvragen
 3. Sluiting

 

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en verder praten!