Jubilarissen 2017

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.

Catrien Hagedoorn, 25 jaar lid, (Grietje van Triest, 25 jaar lid), Jannie Hadderingh 50 jaar lid, Trudy Dijkstra, 50 jaar lid, Michel de Groot, 15 jaar redactie, sterlid zilver, Marijke Rombouts, 15 jaar clubbladbezorgster, sterlid zilver, Tinie Woltinge, 7 jaar clubbladbezorgster, ster lid brons, Dick Groote benoemd tot erelid!, Nelleke v/d Zwaard, zonnetje 2017.