Jury

Wedstrijden kunnen niet georganiseerd worden zonder juryleden. Het is dus belangrijk dat er juryleden zijn die onze leden kunnen jureren tijdens onze eigen wedstrijden of tijdens wedstrijden van de regio. Het is helaas zelfs nu zo dat wanneer we geen juryleden meenemen naar de regionale wedstrijden onze leden hier niet meer aan mee mogen doen. We zijn daarom altijd op zoek naar mensen die bereid zijn een jurycursus te volgen en onze leden te jureren tijdens wedstrijden.

Ook voor juryleden worden er verschillende bijscholingen en workshops georganiseerd. Want ook de oefenstof veranderd wel eens en dan kan er ook op een andere manier gejureerd worden. Al deze informatie is te vinden op deze pagina.

Workshop: Jureren en beïnvloeden, HOEZO?!

Een (beginnend) jurylid op verenigingsniveau, maakt na het volgen van een cursus zijn/haar eerste stappen in de wereld van het jureren. In de meeste cursussen worden voornamelijk de reglementen onder de loep genomen en is er sprake van een theoretische voorbereiding. In de praktijk komen er allerlei randzaken bij,  zoals bijvoorbeeld de emoties van sporters, coaches en publiek. Deze situaties kunnen een (negatieve) invloed uitoefenen. In sommige gevallen zelfs zodanig dat je jureren als onplezierig gaat ervaren.

In deze workshop wordt het jurylid bewust gemaakt van welke beïnvloedingsfactoren er zijn en het onder controle houden van de daarbij optredende weerstanden door het aanreiken van handvatten.

Het programma:

De training wordt in een workshop gegeven van +/- 3 uur. Hiervoor is een programma ontwikkeld die m.b.v. een Powerpoint Presentatie wordt aangeboden. De globale inhoud van het programma is als volgt:

  •   Gezamenlijke bespreking  wat “beïnvloedingsfactoren” zijn en wat “mentaal weerbaar” is
  •   Aandacht voor beïnvloedingsfactoren voor-, tijdens-  en na de wedstrijd.
  •   Bespreking en aandacht voor praktijksituaties uit eigen ervaring.
  •   Hoe om te gaan als je weerstand ervaart
  •   Persoonlijkheid en het zijn van een jurylid
  •   Technieken om je spanning als jurylid te reguleren.

Het is onmogelijk dat je na +/- 3 uur ineens weerbaarder bent. De workshop is een bewustwordingsproces die je op weg helpt om zelf aan dit proces te werken en draagt daarmee bij aan een bewust optreden van jou als jurylid.

Licentiepunten:

In het najaar worden in het noorden twee van deze bijscholingen aangeboden. Of je nu beginnend of ervaren jurylid bent. Ieder jurylid is van harte welkom en kan hier zijn/haar voordeel mee doen. Ben je als jurylid toevallig ook nog trainer/ster met een geldig niveau 3 of 4 licentie. Deze scholing is ook goed voor 4 licentiepunten op niveau 3


Opgeven voor een bijscholing kan via de kngucampus.

Oefenstof:
De juiste gegevens zijn hier te vinden.