Uw peuter/kleuter wordt hiervoor uitgenodigd door de leiding.