BESTUUR

Functie Naam Mail adres Telefoon
Voorzitter VACANT
Secretaresse Linda de Vries lindadevries@olympiahoogeveen.nl 06-19 46 82 06
Penningmeester Manon van der Weide manon@olympiahoogeveen.nl 0528-79 51 68
2e Penningmeester VACANT
Notulist Jedidja Kappers jedidjakappers@olympiahoogeveen.nl 0528-23 27 68
 Algemeen lid/PR  Kimberly van Slochteren  kimberly@olympiahoogeveen.nl 06-50 57 85 05
Algemeen lid Marjoleine Kruizinga marjoleine@olympiahoogeveen.nl 0528-27 72 78

E-mail bestuur: secretariaat@olympiahoogeveen.nl

Correspondentie adres bestuur: Linda de Vries, Pijlkruid 8, 7909 HK, Hoogeveen

Archiefbeheer Hans Dijkstra hansdijkstra@olympiahoogeveen.nl 0528-23 56 02
Ledenadministratie Helma Corbet ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl 0528-27 59 65
Contributie Michiel de Groote contributie@olympiahoogeveen.nl 0528-36 11 73
Activiteitensecretariaat Nelleke van der Zwaard Nelleke@olympiahoogeveen.nl 0528-85 06 66