Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 

 Datum:            22 september 2021

 Tijdstip:          19.30 uur koffie klaar

 Aanvang:        20.00 uur

 Plaats:             De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Notulen van 30 september 2021
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
 6. Financiële jaarverslagen: Bestuur, Redactie, Jeugdbestuur
 7. Verslag kascontrole commissie (Dhr. Pranker en Dhr. Dingshof)
 8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 9. Bestuursverkiezingen:  Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Groote
 10. Jubilea en onderscheidingen
 11. Behandelen van de ingediende rondvragen
 12. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en verder praten!