Op woensdag 30 september houden wij onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32. Zoals het woord al zegt is het een ledenvergadering. Normaal gesproken zijn alle leden dan ook van harte uitgenodigd om te horen wat er zoal reilt en zeilt binnen de vereniging. In deze corona tijd moeten we ons natuurlijk houden aan alle maatregelen. De vergadering wordt gehouden op 1,5 meter afstand van elkaar. Om deze afstand te kunnen waarborgen kunnen er maximaal 80 personen aanwezig zijn. Wilt u aanwezig zijn bij de JAL dan vragen wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden bij het secretariaat via secretariaat@olympiahoogeveen.nl.

De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA:
1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Notulen van 17 april 2019
4.   Ingekomen stukken
5.   Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
6.   Financiële jaarverslagen: Bestuur en Jeugdbestuur
7.   Verslag kascontrole commissie (Rene Dingshof en Kasper van Eck)
8.   Benoeming nieuwe kascontrole commissie
9.   BegrotingPAUZE10. Beleidsplan 2016 – 2019
11. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Kimberly van Slochteren en Linda de Vries
12. Jubilea en onderscheidingen
13. Behandelen van de ingediende rondvragen
14. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en verder praten!

De notulen van de vorige J.A.L. zijn digitaal verkrijgbaar bij het secretariaat door een e-mail te sturen naar secretariaat@olympiahoogeveen.nl