JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING C.G.V. OLYMPIA
Datum: 17 april 2019
Tijdstip: 19.30 uur koffie klaar
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van 18 april 2018
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
6. Financiële jaarverslagen: Bestuur en Jeugdbestuur
7. Verslag kascontrole commissie (mevr. A. Prijs, dhr. Van Eck en dhr. L. Slingenberg )
8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
9. Begroting

PAUZE

10. Beleidsplan 2016 – 2019
11. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Marjoleine Kruizinga
12. Jubilea en onderscheidingen
13. Behandelen van de ingediende rondvragen
14. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten
en verder praten!