Hoogeveen – Woensdag 19 april organiseerde gymnastiekvereniging Olympia haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zijn er diverse leden gehuldigd vanwege een langdurig lidmaatschap of een groot aantal jaren vrijwilliger zijn. 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering krijgen leden de kans kennis te nemen van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Er worden verscheiden officiële stukken als jaarverslagen, financiële overzichten, begrotingen en huidige en toekomstig beleid besproken. Leden krijgen de kans inspraak te geven in de beslissingen die het bestuur van de vereniging neemt.

Na alle serieuze zaken was het tijd voor het feestelijke gedeelte, het huldigen van de jubilarissen. Catrien Hagedoorn en Greetje van Triest zijn 25 jaar lid en kregen daarvoor een mooi speldje. Trudy Dijkstra en Jannie Haddering zijn al 50 jaar lid en werden daarvoor ook beloond met een mooi speldje. Michel de Groot is al 15 jaar verantwoordelijk voor het maken van het clubblad en werd daarvoor benoemd tot sterlid zilver. Marijke Rombouts werd ook benoemd tot sterlid zilver omdat ze al 15 jaar het clubblad bezorgt. Tinie Wolting werd benoemd tot sterlid brons omdat ze 7 jaar het clubblad bezorgt.

Dick Groote werd benoemd tot erelid omdat hij al jarenlang zich zo ontzettend veel inzet voor de vereniging, o.a. als bestuurslid. Dit laatste was één grote verrassing, want als lid van de commissie onderscheidingen moest het natuurlijk wel voor hem verzwegen worden. Het zonnetje dit jaar is Nelleke van der Zwaard, die ook zich altijd volledig inzet voor de vereniging door les te geven, het activiteitensecretariaat uit te voeren en jury coördinator te zijn.

Gymnastiekvereniging Olympia feliciteert alle jubilarissen en bedankt hun hartelijk voor hun inzet voor de vereniging.