Olympia gaat het tijdstip van de contributie-inning wijzigen.

Olympia int de contributie op dit moment altijd achteraf, dus op het eind van de eerste maand in het nieuwe kwartaal. Dat betekent dat eind januari wordt geïnd voor de periode oktober t/m december.

Om meerdere redenen is Olympia genoodzaakt de contributie te vervroegen.
Enerzijds heeft Olympia de afdracht voor de lidmaatschappen naar de KNGU moeten vervroegen:
dit moet Olympia nu vooruit betalen/financieren.
Daarnaast is er veel onduidelijk bij het beëindigen van het lidmaatschap. Er wordt dan immers,
nadat het lidmaatschap al beëindigd is, toch geld afgeschreven van de betreffende rekening en dit leidt tot onbegrip.

Het bestuur van Olympia heeft besloten om de contributie niet voorafgaand, maar aan het eind van de eerste maand van het betreffende kwartaal te incasseren. Dus voor de periode oktober t/m december zou dit dus rond 25/26 oktober zijn.

Omdat we niet ineens 2x contributie willen afschrijven bij onze leden, hebben we besloten in 2017 gedurende 3 kwartalen telkens de contributie een maand te vervroegen.

Wij willen leden er ook graag nog eens attent op maken dat het opzeggen van het lidmaatschap een maand voor het begin van een nieuw kwartaal moet gebeuren. Dit in verband met de verwerking in het systeem en de afdracht die Olympia elk kwartaal voor elk lid moet betalen aan de KNGU.

Wij hopen op uw begrip voor deze wijziging. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd bereiken. Als de maatregel voor u financieel moeilijk ligt, neemt u dan ook contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Het Bestuur